Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.issalaam.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Interculturele Stichting Salaam zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Interculturele Stichting Salaam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Interculturele Stichting Salaam garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Interculturele Stichting Salaam wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de Interculturele Stichting Salaam links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de issalaam.nl worden aanbevolen. De Interculturele Stichting Salaam aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Interculturele Stichting Salaam niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
De Interculturele Stichting Salaam behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Interculturele Stichting Salaam of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
De Interculturele Stichting Salaam behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  • Culturele Stichting Salaam

    Culturele Stichting Salaam is opgericht in het jaar 2000 met als doel activiteiten te organiseren voor vrouwen en kinderen, maar al snel werd het een stichting die zich inzet voor mensen die tussen wal en schip raken en er niet zelfstandig uitkomen. Voor hun is culturele Stichting Salaam graag een reddingsboei.
  • Aanmelden nieuwsbrief