Women enpowerment

womenem

De afdeling Women Empowerment wil vrouwen motiveren, stimuleren en begeleiden in het emancipatie proces. Interculturele Stichting Salaam heeft drie projecten waarmee zij dit willen doen. Deze projecten zijn:

 • Rots & Water;
 • maandelijkse bijeenkomsten en
 • wekelijkse vrouweninloop.

Rots en Water is een psychofysieke training voor vrouwen. Het programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en assertiviteitstraining. De doelstelling van de trainingen is:

 • Bewustwording van het eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen.
 • Je sterk voelen in je eigen lichaam, mogen en durven vertrouwen in jezelf en je eigen kracht.
 • Je kracht voelen, ervaren en die vanuit rust richting geven.
 • Ervaren dat je sterk bent en deze kracht leren omzetten in acties.
 • Het gebruik van mentale kracht verbonden met innerlijke kracht.
 • Omgaan met spannende situaties zonder het contact met jezelf te verliezen.
 • Eigen persoonlijk ruimte voelen en ervaren en deze ruimte mogen, kunnen en durven innemen.
 • Leren in actie te komen in ‘verlammende’ situaties.

Wij organiseren maandelijks een bijeenkomst waar alleen vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun onderlinge band te versterken en om in een informele setting in dialoog te gaan over problemen waar zij tegenaan kunnen lopen in hun dagelijks leven. De bijeenkomsten worden gehouden op elke tweede maandag van de maand. Elke maand staat er een onderwerp centraal waar over gepraat kan worden. Interculturele Stichting Salaam streeft er naar elke maand een gast te kunnen uitnodigen. Dit kunnen deskundigen zijn, een persoon die het heeft meegemaakt of een persoon die een bepaalde visie heeft over het onderwerp.  Om een openlijke sfeer te creëren waar iedereen het gevoel heeft te kunnen zeggen wat ze willen is er voor gekozen alleen vrouwen uit te nodigen.

In samenwerking met een andere organisatie (waaronder Centrum de Middenweg) organiseren wij wekelijks een vrouweninloop waar er gestreefd wordt naar een laagdrempelige bijeenkomst waar iedere vrouw zich welkom voelt. Ook hier hopen wij om de vrouwenbanden onderling te versterken.

 • Culturele Stichting Salaam

  Culturele Stichting Salaam is opgericht in het jaar 2000 met als doel activiteiten te organiseren voor vrouwen en kinderen, maar al snel werd het een stichting die zich inzet voor mensen die tussen wal en schip raken en er niet zelfstandig uitkomen. Voor hun is culturele Stichting Salaam graag een reddingsboei.
 • Aanmelden nieuwsbrief